السوق مغلق التاريخ 23/10/2017
Data Vendors

Reuters

Online Trading Information
P.O Box 667- Amman 11118 Jordan
Tel: 009626-4623776
Fax: 009626-4646229

Bloomberg

Online Trading Information
Tel:+44 20 7330 7500
Fax:(212) 893-5371
Website: www.bloomberg.com

Petra Jordanian Mobile Telcommunications Company Ltd. - Mobilecom

Mobile Services (Java Application)
Tel: 009626-5857777
Website: www.mobilecom.jo

Pearl Consulting, Financial, Management & Accounting

Market Watch
Tel: 009626-5339672
Fax: 009626-5339605
Email: pearlconsult@tedata.net.jo

Efra Software Development (IT - Absolute)

Market Watch & Portfolio Management
Tel: 009626-5656113 
Website: www.it-absolute.com

Central E-Commerce Co. Ltd (Jormall)

Market Watch & portfolio Management
Tel: +962 6-5858687
Fax: +962 6-5858951
Website: www.jormall.com

Arbah Software Company

Market Watch
Tel: 00962 6 5545203
Fax: 00962 6 5545204
Email: gm@arbahfeed.com
Website: www.arbahfeed.com

Mubasher - National Technology Group

Market Watch & Portfolio Management
Tel.: 00962 6 582 0515
Fax: 00962 6 586 6353
Website: http://www.mubasher.net

SIX Financial Information Ltd

Online Trading Information
Tel: +41583995376Fax: +41584995691
Website: www.six-financial-information.com

UniTicker

Online Trading Information
P.O Box (942485) Amman (11194) Jordan
Tel: 962 6 5533267
Fax: 962 6 5534547
Website: www.tickerchart.com

FactSet Research Systems Inc.

Online Trading Information
Tel: 203-810-1022
Fax: 203-810-3262
Website: www.factset.com

Interactive Data (Europe) Ltd

Online Trading Information
Tel: +44 (0)2078258000
Fax: +49 (0)69505030256
Website:  www.interactivedata.de