Market Closed Date 23/10/2017
Circulars
circular filters
Format: 23/10/2017
Format: 23/10/2017
CircularSymbolCategoryDatesort icon
17-04-2017-(AQAR)-تعميم رقم (57) اعادة التداول بأسهم الشركة بعد تخفيض رأس المالAQARPublic Companies17/04/2017
10-04-2017-(AQAR)-تعميم رقم (50) إيقاف التداول بأسهم الشركة AQARPublic Companies10/04/2017
02-07-2015-(PETT)-تعميم 79 تغيير الرمز الحرفي لسهم الشركةAQARPublic Companies02/07/2015
08-03-2015-(AAFI-PETT-AMAL-RMCC)-تعميم رقم 19 نقل إدراج من السوق الثاني إلى السوق الأولAAFI-AQAR-AMAL-RMCCPublic Companies08/03/2015
22-10-2012-(PETT)-تعميم رقم (118)- إعادة أسهم الشركة إلى التداول بعد تخفيض رأس المالAQARPublic Companies22/10/2012
30-09-2012-(PETT)-تعميم رقم (106) تعليق التداول بأسهم الشركةAQARPublic Companies30/09/2012
17-06-2012-(PETT)-تعميم عقد مرفوض أثر على سعر الإغلاقAQARPublic Companies17/06/2012
26-02-2008-(AGICC-PETT-SITT-BLAD-JOMC-ICER)-تعميم تأثير على سعر الاغلاقAGICC-AQAR-SITT-BLAD-JOMC-ICERTrading26/02/2008
30-08-2007-(REAL-AGICC-UNIN-PETT)-تعميم تأثير على سعر الاغلاقREAL-AGICC-UNIN-AQARTrading30/08/2007
06-06-2006-(PETT-JPHM-THBK)-تعميم تأثير على سعر الاغلاقAQAR-JPHM-THBKTrading06/06/2006
11-05-2006-(AJIB-JOGB-EXFB-PETT-ARGR-YINS-JOIC-JERY-AALI-AGICC)-تعميم رقم -234- إدراج أسهم الزيادةAJIB-JCBK-EXFB-AQAR-ARGR-YINS-JOIC-JERY-AOIC-AGICCPublic Companies11/05/2006
23-11-2005-(PETT)-تعميم رقم -392- إدراج أسهم زيادةAQARPublic Companies23/11/2005
16-10-2005-(BROKER48-PETT)-تعميم رقم-342-التأثيرعلى سعر الأغلاقBROKER48-AQARTrading16/10/2005
17-07-2005-(PETT)-تعميم رقم -209- تغيير اسم الشركةAQARPublic Companies17/07/2005